Chevrolet ModelleriFiyat
Chevrolet Lacetti HB 1.4 SE Satış dışı
Chevrolet Lacetti HB 1.6 SX Satış dışı
Chevrolet Lacetti HB 1.6 WTTC Satış dışı
Chevrolet Lacetti SW 1.6 CDX Satış dışı
Chevrolet Lacetti SW 1.6 SX Satış dışı