Chevrolet ModelleriFiyat
Chevrolet Spark 0.8 S Satış dışı
Chevrolet Spark 0.8 SE Satış dışı
Chevrolet Spark 1.0 LS Satış dışı
Chevrolet Spark 1.2 LS Satış dışı
Chevrolet Spark 1.2 LT Satış dışı
Chevrolet Spark 1.2 LTZ Satış dışı