Yol İnşa Teknolojisindeki Gelişim Haritası

M.Ö. 1500'de Girit ve M.Ö. 359'da Babil ile Mısır arasında yapılanlar bilinen en eski önemli yollar.

Yol inşa teknolojisi ne kadar eski? Yolların oluşmaya başlayış süreci elbette M.Ö. 3000 civarında tekerleğin icadıyla birlikte başlıyor. Yaklaşık bu dönemde de ilk yollara rastlanıyor, yer ise Mezopotamya ve onun Anadolu’ya uzanan bölgeleri. Ancak kayda değer bir gelişme için çokça neslin tükenip tarih pastasının önemli bir diliminin geride bırakılması gerekmiş.

Bilinen En Eski Yollar

M.Ö. 1500’de Girit ve M.Ö. 359’da Babil ile Mısır arasında yapılanlar bilinen en eski önemli yollar. Yol çalışmalarındaki gelişme eşik atlamak için Roma dönemini beklemiş. Yayılmacı politikası, iş gücü ve ekonomik gücüyle Romalılar tarihte yol çalışmalarında öne çıkmayı başardılar.

Standart olarak 4.5 m genişlik ve iki yanında da yay yolunun olma gerekliliği Roma’nın medeniyet çerçevesindeki yerini gösteren küçük bir ayrıntı. 18. yüzyılın ikinci yarısında yol inşası ile ilgili uygulamalarda hızlı bir gelişme olmaya başlamış ve Roma yollarına benzeyen yollar yapılmış. Fakat Roma döneminde kullanılan malzemelerin bulunmaması ve işçilikteki zorluklar nedeniyle, büyük blok taşlar kullanılarak inşa edilen yollardan vazgeçilerek, taşın yol inşasında kullanımı ile ilgili yeni arayışlar başlanmış.

Yol İnşa Teknolojilerinde Yeni Teknikler

Yine aynı dönemde, yol inşasında yeni bir teknik olarak; kırma taşın kullanılması İskoç J.L.Mc Adam tarafından deneniyor. Makadam denilen bu sistem, kırma taşın silindir yardımıyla sıkıştırılarak; taş tozu ve suyun karışımıyla hazırlanan hamurla doldurulmasından oluşuyor. 1800’lerin başında teknik biraz daha geliştiriliyor ve tarihin yol yapımıyla ilgili ilk okulu Fransa’da eğitim vermeye başlıyor.

Asfalt Yol Bakış - Yol inşa teknolojileri

19. yüzyılda lokomotifle birlikte yol inşa çalışmaları duraklamaya uğruyor fakat otomobilin keşfi ve sektörün hızlı ilerlemesiyle, eskisinden daha derin bir şekilde gelişiyor. Hatta Birinci Dünya Savaşı da; ulaştırmanın önemini artırdığı için hızlanmanın etkin faktörlerinden biri. Motorlu taşıtların karşısında özellikle sağlamlık görevinde dayanıksız kalan makadam tipi kaplamalar böylece yavaş yavaş misyonunu kaybediyor. Ardından da yol inşa teknolojisinde gelişimin son perdesi oynanmaya başlıyor.

Asfalt Nedir?

Asfalt’ın kısa tanımından bahsedersek; petrolün doğal bir bileşeni. Kuyudan çıkan petrol, rafinerilerde bileşenlerine ayrılır. Daha bu sonra bu bileşenler tekrar rafine edilerek ürünlere dönüşür.

Hayatımızda birinci derecede etkin rol oynayanı benzin. Ancak asfalt da bunlardan bir tanesi; ham petrolün atıklarından oluşur. Madde kırılmış taş, su ve bitüm (asfalt çimentosu) ile karıştırılmasıyla yolların adı olan asfalt elde edilir.

Aslına bakarsanız asfalt en eski mühendislik malzemelerinden biri. Sümerliler, Sodom ve Gomore şehirlerinde asfalt üretimi yapmakta ve bunu harç malzemesi olarak kullanmaktaydılar. Aynı şekilde Mısırlılarda yalıtım vs. için kullanıyorlardı.

Peki yol ve asfalt inşa tekniklerinin geçmişinin bu kadar eski olduğunu düşündüğünüzde, hala Türkiye’deki şehir içi yol kalitesinin bu kadar kötü olduğu aklınıza geliyor mu? Neden genel yol kalitemiz bu kadar düşük? Geometriler, profiller bozuk?

Otohaber

Yorum Yap

Email adresiniz gizli tutulur!